Håll fastigheten i trim

Stora som små fastigheter behöver regelbundet tillsyn för att hållas i gott skick. Reparationer och småfixande är en del i varje husägares vardag. Men när det är dags med riktigt stora arbeten är det skönt med en hjälpande hand. Ofta blir arbetet väldigt omfattande och berör de boende under en längre tid. Därför är det viktigt att vara väl förberedd.

Stora renoveringsarbeten kräver noggrann planering

Stora renoveringsarbeten som fasadrenovering eller stambyte är oftast väl planerade i en fastighets livscykel. Dessutom rör det sig om stora investeringar och därför är det viktigt att finansieringen är väl genomtänkt. Glöm inte att ha experter som följer upp och kvalitetssäkrar renoveringen så fastigheten når den standard och budget som är fastställd. De flesta fastigheter är idag miljöcertifierade och livscykelanalyser är en del i varje fastighets underhåll.

Framtidssäkra din fastighet

Idag bygger vi för framtiden. Framförallt innebär en stor renovering en modernisering av bostaden. Utan tvekan leder det i sin tur till besparingar för såväl vatten som elförbrukning. Läckande rör är både kostsamt och dåligt för miljön. Utan tvekan spelar bostaden en viktig roll i arbetet att förbättra miljön. Idag står klimat- och miljöfrågor högt på agendan för de flesta också när det gäller byggnader och bostäder. Renovera därför klimatsmart för ett framtida hållbart samhälle.