Val i Sverige 2022 – Riksdagen, region- och kommunfullmäktige

Sveriges Riksdag

Nästkommande år så är det val i Sverige. Alltså 2022 då det ska väljas till Riksdag men också region och kommunalfullmäktige. I den demokrati som vi lever i så är det både vår rättighet och skyldighet att rösta i dessa val. Så klart så ska man följa sitt hjärta och sin övertygelse då man väljer i dessa val.

För att se hur våra partier ligger till just nu så utför flera opinionsinstitut väljarundersökningar och man får en hum om hur det kan komma att se ut i framtiden. Om man har ett intresse för politik så kan detta vara av intresse hur det parti man röstar på står sig mot de andra.

Huruvida den sittande regeringen sköter sig ska vi inte alls ta upp i denna artikel då det finns många andra som diskuterar det i sina bloggar. Vi vill påvisa att det snart är val och att man bör som medborgare göra sin plikt och tänka igenom hur man vill att det ska se ut efter det valet.

Här kan du läsa om hur du går tillväga då du ska rösta i kommande val. Du ska ha fyllt 18 år för att vara röstberättigad. Fyller du år på valdagen så får du gå och rösta. Om du får rösta så får du ett röstkort hemskickat till den adress du är skriven på. Där finns all information om var du ska gå och rösta.