Om du upplever dina grannar som störande – Vad kan du göra?

Villa, hyresrätt eller bostadsrätt, har du störande grannar lönar det sig oftast att prata med grannen i fråga. I många fall kan det vara så att grannen inte själv vet om att det är högljudd och stör någon annan.

Rekommenderar starkt att i första hand inleda en dialog med grannen som på något sätt stör dig. Ibland är det dock inte alltid en vinst i att vara tillmötesgående. Enligt denna sida kan du få stöd och hjälp i allt vad du funderar över, vad du har rätt till och hur du ska gå till väga.

Anmälan

Beroende på vilken bostadssituation du befinner dig i, ska du göra olika anmälningar för olika insatser. Bor du i ett villaområde, anmäler du till polisen om ett samtal inte förändrar situationen.

Om du i stället har en hyresrätt så kontakta i första hand hyresvärden. Värden har skyldighet att utreda anmälan, därefter bedöma om det är nödvändigt att vidta några åtgärder. Du kan också ta kontakt med Störningsjouren eller Securitas. De kan göra utryckningar och undersöka saken i fråga.

Du kan också få hjälp av polisen om grannen uppvisar ett hotfullt beteende eller det finns något tecken på våld, oavsett bostadssituation.